ยินดีต้อนรับ...ผู้มาเยียนถิ่นเขียว-เหลือง โรงเรียนของท่าน โรงเรียนของพวกเรา
ฟรี

รับสมัคร: รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา