ยินดีต้อนรับ...ผู้มาเยียนถิ่นเขียว-เหลือง โรงเรียนของท่าน โรงเรียนของพวกเรา
ฟรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพครูอำเภอภูสิงห์ ดาวน์โหลด 0.02 MB 42 30 พ.ค. 62
ฝ่ายวิชาการ     ครั้ง วันที่
รายงานผล O-NET 61 ดาวน์โหลด 0.03 MB 36 30 พ.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2562(เดโมรอปรับแก้) ดาวน์โหลด 0.02 MB 48 30 พ.ค. 62
ตารางสอนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ปรับปรุง 31/05/2562) ดาวน์โหลด 0.02 MB 34 31 พ.ค. 62
ปกหน้า-หลัง ปพ.6 (ปรับแก้ล่าสุด) ดาวน์โหลด 0.13 MB 34 30 พ.ค. 62
ปพ.6 (ปรับแก้ใหม่) ดาวน์โหลด 0.78 MB 35 30 พ.ค. 62
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ     ครั้ง วันที่
แบบเปล่า-สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.02 MB 46 29 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E bidding) โรงเรียนบ้านศาลา ดาวน์โหลด 2.41 MB 43 15 ธ.ค. 63
ไฟล์ประกอบ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E bidding) โรงเรียนบ้านศาลา ดาวน์โหลด 37.57 MB 40 15 ธ.ค. 63
แบบเปล่า-บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืม ดาวน์โหลด 0.03 MB 37 29 พ.ค. 62
แบบเปล่าขออนุมัติเบิกเงิน-พร้อมประมาณการ(ปรับใหม่) ดาวน์โหลด 0.03 MB 48 29 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านศาลา (ภูสิงห์) ดาวน์โหลด 0.44 MB 29 7 ธ.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E bidding) โรงเรียนบ้านศาลา ดาวน์โหลด 2.12 MB 37 7 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านศาลา (ภูสิงห์) ดาวน์โหลด 0.53 MB 35 15 ธ.ค. 63
ฝ่ายบุคลากร     ครั้ง วันที่
คู่มือการอบรมพัฒนา TEPE ONLINE ปี 2562 ดาวน์โหลด 8.02 MB 36 31 พ.ค. 62
รับสมัคร: รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด 0.07 MB 61 16 มิ.ย. 62
งานหลักสูตรโรงเรียนบ้านศาลา     ครั้ง วันที่
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร ต้านทุจริต ดาวน์โหลด 0.03 MB 36,265 30 พ.ค. 62
ข้อมูลนักเรียน ปี การศึกษา 2562     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ดาวน์โหลด 0.06 MB 48 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ดาวน์โหลด 0.06 MB 34 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.06 MB 40 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.06 MB 35 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.06 MB 38 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.06 MB 37 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.06 MB 34 18 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.06 MB 32 18 มิ.ย. 62