ยินดีต้อนรับ...ผู้มาเยียนถิ่นเขียว-เหลือง โรงเรียนของท่าน โรงเรียนของพวกเรา
ฟรี

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเสนอข่าวสาร และชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียน ภายใต้การบริหารงานโดย ผอ.นารี ผุดผา ผู้อำนวยการโรงเรียน