ยินดีต้อนรับ...ผู้มาเยียนถิ่นเขียว-เหลือง โรงเรียนของท่าน โรงเรียนของพวกเรา
ฟรี

กิจกรรมประดิษฐไม้กวาดทางมะพร้าว

ร่วมเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์เล็กๆจากวิทยากรท้องถิ่น โดยมีท่าน ผอ.นาร ี ผุดผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา เป็นแกนนำคณะครู นักเรียน ทำกิจกรรมในครั้งนี้